Polo seu carácter horizontal, o departamento de transferenza realiza as súas actividades cos resultados da investigación, acometida en proxectos desenvolvidos baixo as liñas de investigación antes mencionadas.