Ficha de proxecto

GIS-SIFI - GIS-SIFI

Periodo:01/02/2006 - 30/09/2009 (24 meses).

Entidad financiadora: D.X. de ID

ANALISE DA INDUSTRIA DA TRANSFORMACIïON DA MADEIRA E O SECTOR FORESTAL EN GALICIA. A POSTA EN VALOR DAS SUAS POTENCIALIDADES MEDIANTE UN SITEMA DE INFORMACION FORESTAL-INDUSTRIAL