Ficha de proxecto

ICHNOS - ICHNOS

Periodo:01/03/2005 - 28/02/2007 (18 meses).

Entidad financiadora: Comisión Europea

http://ichnos.e-negociogalicia.com/

Información do proxecto en varias linguas en:  http://ichnos.e-negociogalicia.com/