Subscríbeche

 • Suscribete a Novas CESGA

HPC User Portal

 • HPC User Portal

Estado dos sistemas

 • Solo visible desde Firefox o Chrome.

Compromiso coa Igualdade

 • Igualdad CESGA

6º Foro Transfiere 2017

Síguenos ...

 • Twitter FacebbokFlickrYouTube CESGA

Servizos PYME's

 • Servicios para Empresas

díxitos Decembro

 • díxitos Decembro 2017

 • CESGA ICTS

PHENOLOGIT-16-TP1 - Técnico/a de Proxecto

 • Convoca: Fundación CESGA
 • Data da oferta: 25/02/2016
 • Número de postos: 1
 • Estado da oferta: Cerrada
 • Data de inicio das solicitudes:  25/02/16 ás 13:34
 • Data límite para as solicitudes:  7/03/16 ás 13:35.

Formas de envio da documentación:

 • A través da web en formato PDF.
 • Ao apartado de Empleo, PREMA
 • Por correo postal dirixido á Fundación CESGA en Avda. de Vigo s/n, Campus Vida 15705 Santiago de Compostela.

*Para acceder actualizar su navegador:

Explorer 9
Firefox 4.0 o superior 
Chrome 14.0 o superior

Ofrece contrato temporal para a realización de Proxecto de Investigación, de duración estimada 27 meses

Titulación requerida algunha das seguintes: Ciclo Superior en Admón. de Sistemas Informáticos ou Ciclo Superior en Desenvolvemento de Aplicacións Informáticas.


Documentación solicitada

 • Copia de Curriculum Vite (obrigatorio).
 • Copia de título (obrigatorio).
 • Copia de DNI (obrigatorio).
 • Modelo de Solicitude (obrigatorio).
 • Modelo de Méritos (obrigatorio).
 • Títulos idiomas Inglés, Galego, ... (obrigatorio).
 • Modelo Datos Persoais (obrigatorio).


Presentación de C.V.:
Os interesados poden inscribirse na oferta de emprego a través da web ou ben enviar o C.V. e a documentación solicitada nas bases publicadas para este posto indicando referencia, antes da data límite, ao seguinte enderezo: Avenida de Vigo, s/n (Campus Sur) 15705 Santiago de Compostela.

Para calquera dúbida ou consulta:  Formulario de contacto

A Fundación CESGA comprométese, no establecemento e desenvolvemento de políticas que integren a igualdade de trato e oportunidades entre mulleres e homes, sen discriminar directa ou indirectamente por razón de sexo, así como no impulso e fomento de medidas para conseguir a igualdade real no seo da nosa organización, establecendo a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes como un principio estratéxico da nosa Política Corporativa e de Recursos Humanos, de acordo coa definición do devandito principio que establece a Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva entre mulleres e homes.