Solicitamos su permiso para obtener datos estadísticos de su navegación en esta web. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. OK | Política de cookies | Política de Privacidad

Máster HPC

 • Máster HPC

Subscríbeche

 • Suscribete a Novas CESGA

HPC User Portal

 • HPC User Portal

Estado dos sistemas

 • Solo visible desde Firefox o Chrome.

Síguenos ...

 • Twitter FacebbokFlickrYouTube CESGA

Servizos PYME's

 • Servicios para Empresas

díxitos Xulio 2018

 • díxitos Julio 2018

 • CESGA ICTS

MSO4SC-16-TSP1 - 1 Técnico/a Superior de Proxecto

 • Convoca: Fundación CESGA
 • Data da oferta: 13/12/2016
 • Número de postos: 1
 • Estado da oferta: Cerrada
 • Data de inicio das solicitudes:  13/12/16 ás 16:05
 • Data límite para as solicitudes:  23/12/16 ás 14:00.

Ofrécese: contrato temporal para realización de proxecto específico de investigación "MSO4SC: Mathematical Modelling, Simulation and Optimization for Societal Challenges with Scientific Computing"

Duración estimada: 24 meses

Titulación requerida: Nivel 3 (Master Oficial) segundo o Marco Español de cualificacións para a Educación Superior recollido no Real Decreto 1027/2011 de 15 de xullo ou cualquera outra equivalente de plans anteriores, nalgunha das seguientes áreas de conñecemento: Informática, Física, Matemáticas ou Telecomunicacións.

Formas de envio da documentación:

 • A través da web en formato PDF.
 • Ao apartado de Empleo, PREMA
 • Por correo postal dirixido á Fundación CESGA en Avda. de Vigo s/n, Campus Vida 15705 Santiago de Compostela.

*Para acceder actualizar o seu navegador:

Explorer 9
Firefox 4.0 ou superior 
Chrome 14.0 ou superior


Documentación solicitada

 • Copia de Curriculum Vite (obrigatorio).
 • Copia de título (obrigatorio).
 • Copia de DNI (obrigatorio).
 • Modelo de Solicitude (obrigatorio).
 • Modelo de Méritos (obrigatorio).
 • Títulos idiomas Inglés, Galego, ... (obrigatorio).
 • Modelo Datos Persoais (obrigatorio).


Presentación de C.V.:
Os interesados poden inscribirse na oferta de emprego a través da web ou ben enviar o C.V. e a documentación solicitada nas bases publicadas para este posto indicando referencia, antes da data límite, ao seguinte enderezo: Avenida de Vigo, s/n (Campus Sur) 15705 Santiago de Compostela.

Para calquera dúbida ou consulta:  Formulario de contacto

A Fundación CESGA comprométese, no establecemento e desenvolvemento de políticas que integren a igualdade de trato e oportunidades entre mulleres e homes, sen discriminar directa ou indirectamente por razón de sexo, así como no impulso e fomento de medidas para conseguir a igualdade real no seo da nosa organización, establecendo a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes como un principio estratéxico da nosa Política Corporativa e de Recursos Humanos, de acordo coa definición do devandito principio que establece a Lei Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva entre mulleres e homes.